jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman sonuçlar

Askerlik hizmetini komando birliklerinde, jandarma özel harekât tabur komutanlıklarında veya komando er eğitim birliklerinde 'komando' olarak yapmış olanlar, 30 Ağustos'a kadar başvurabilecek.

 

Adaylar, Jandarma'nın internet sayfasında belirtilen belgeleri, PTT, kargo veya şahsen Jandarma Okullar Komutanlığı Uzman Erbaş Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığı 06835 Beytepe/Ankara adresine ulaştıracak. Komutanlığa, en az lise ve dengi okul mezunu olanlar ile askerlik hizmeti sırasında üstün hizmet/başarı belgesi verilerek değerlendirilen ilköğretim mezunları başvurabilecek. Adayların müracaat tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmaları ve terhis tarihlerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler ise en geç 10 Eylül'de internetten yayımlanacak. Yazılı sınav 15 Eylül 2007 tarihinde yapılacak ve sonuçlar aynı gün saat 19.00'a kadar sadece internet adresinden duyurulacak. Ön sağlık, fizikî kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakat, 16-19 Eylül 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU
J.Gn.K.lığının Bağlı Birliklerinde İstihdam Edilmek Üzere Komando Branşında Uzman Erbaş Alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. En az lise ve dengi okul mezunu veya Askerlik hizmeti sırasında üstün hizmet/başarı belgesi (asgari Tug.K./Bağımsız A.K. tarafından onaylanan) almış olanlar için en az ortaokul/8 yıllık ilköğretim okulu mezunu olmak.
c. Müracaat tarihi itibari ( 01 Ağustos 2008) ile 26 yaşından gün almamış olmak. (01 Ağustos 1983 tarihinden önce doğanlar müracaat edemeyeceklerdir.)

ç. Terhis tarihi üzerinden (3) yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (01 Ağustos 2005 tarihinden önce terhis olanlar müracaat edemeyeceklerdir.)

d. Komando branşında acemi eğitimini tamamlayarak birlik, kh.ve kurumlara dağıtımı yapılmış olmak veya komando birliklerinde muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak. (K.K.K.lığı komando birlikleri ve Dz.K.K.lığı Amfibi Deniz P.Tug.K.lığı dahil)

e. En az 169 cm. boyunda olmak koşuluyla, kilosu internette yayınlanan nomogramda belirtilen sınırlar arasında olmak.

f. TSK'da daha önce subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

g. Yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kontrol değerlendirme testi ve mülakat sınavlarında başarılı olmak.

ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe'yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak).Sevk edileceği asker hastanelerinden “Komando Uzman Erbaş Olur” sağlık raporu almak.

h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 nci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. TSK'nın manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, ideolojik görüş benimsememiş ve bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak.

2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
Adaylar, J.Gn.K.lığı internet sayfasını www.jandarma.tsk.mil.tr inceleyerek, örneğine uygun istenen belgeleri eksiksiz olarak PTT/Kargo ile veya şahsen en geç 22 Eylül 2008 günü mesai bitimine kadar J.Okullar K.lığı Uzman Erbaş Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığı 06835 Beytepe/ANKARA adresinde bulunduracaklar, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU SONUÇLARI, SINAVLAR VE DUYURU:
a. Başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sınava girecekleri tarih, saat ve salon isimleri 10 Ekim 2008 tarihinden itibaren internet adresinden yayımlanacak, başvuru şartlarını taşımayan, eksik ve yanlış belge ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

b. Yazılı sınav 25 Ekim 2008 tarihinde J.Okullar K.lığı Beytepe/ANKARA adresinde yapılacak, sonuçlar aynı gün saat: 19.00'a kadar www.jandarma.tsk.mil.tr internet adresinden duyurulacaktır.

c. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar 26-30 Ekim 2008 tarihleri arasında Ön sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi ile Mülakat sınavına tabi tutulacaklardır. Kimin hangi tarihte teste tabi tutulacağı, yazılı sınav sonuçları ile birlikte sadece internet adresinden duyurulacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilerek, yazılı sınava çağrılan adaylar internet adresinde ilan edilecek olan belgeleri açıklandığı şekilde tanzim ederek, yazılı sınava gelirken beraberinde getirecektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !